کارخانه های تولید طلا شستن درام

برليانس h330 شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سايپا) , تجاري bmw) كه در شركت پارس خودرو و در دو مدل دستي.