خبرهای روز ، گزارش و تحلیل

, تجاری و معدنی , منابع رسمی چین با اعلام , ای را محدود می کند و شرکت ها با انتشار.

[24/7 آنلاین]

ســی و هفت خبر و مقاله در مورد چین در جراید و خبرگزاریهای

در اواسط ماه می، شرکت‌های چینی «لیانیونگانگ» و «کوسکو» 49 درصد سهام بندر خشک قزاقستان را تصاحب کردند به گفته مقامات قزاق، همکاری آینده با قزاقستان در حوزه کشاورزی در 2 جهت خواهد بود اولا.

[24/7 آنلاین]

خبرهای روز ، گزارش و تحلیل

1 در پکن صورت گرفت، بررسی چشم‌انداز آینده بریکس در دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو- ایرنا.

[24/7 آنلاین]

ســی و هفت خبر و مقاله در مورد چین در جراید و خبرگزاریهای

در اواسط ماه می، شرکت‌های چینی «لیانیونگانگ» و «کوسکو» 49 درصد سهام بندر خشک قزاقستان را تصاحب کردند به گفته مقامات قزاق، همکاری آینده با قزاقستان در حوزه کشاورزی در 2 جهت خواهد بود اولا.

[24/7 آنلاین]

Қош келдiнiздер وبلاگ اطلاع رسانی قزاق

نشست نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در «آلماتی» با امضای 14 سند همکاری به کار خود پایان داد.

[24/7 آنلاین]

ســی و هفت خبر و مقاله در مورد چین در جراید و خبرگزاریهای

در اواسط ماه می، شرکت‌های چینی «لیانیونگانگ» و , را محدود می‌کند با , با TensorFlow شرکت.

[24/7 آنلاین]

خبرهای روز ، گزارش و تحلیل

1 در پکن صورت گرفت، بررسی چشم‌انداز آینده بریکس در دیدار وزیران خارجه کشورهای عضو- ایرنا.

[24/7 آنلاین]

Қош келдiнiздер وبلاگ اطلاع رسانی قزاق

نشست نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در «آلماتی» با امضای 14 سند همکاری به کار خود پایان داد.

[24/7 آنلاین]