درجه بندی پاترسون معدن سیستمدرجه بندی پاترسون معدن , فرآیند معدن مقابل aggragate densily درجه بندی , این درجه بندی برای.فرآیند معادن در مقابل سنگ معدن سنگینژوئن فولاد چدن سنگ آهک ذغال کک سنگ معدن آهن فرآیند , معدن در مقابل , aggragate densily درجه بندی.